van WGK naar Brede School

Van Wit Gele Kruis naar nieuwe brede school.

In de zomer van 2009 is er gestart met de sloop van het voormalig Wit Gele Kruisgebouw aan het Lindenplein. De laatste jaren was daarin ook de kinderopvang gehuisvest maar in vroegere jaren heeft menig wanroijenaar daar als baby of peuter de controles van het consultatiebureau ondergaan of er de nodige injecties tegen allerlei kinderziekten gehaald.
Inmiddels is de herbouw gestart om samen met de Hinkstap tot een brede school te komen. In de nieuwbouw worden o.a. gehuisvest de bibliotheek, de kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, consultatiebureau en, voor ons niet onbelangrijk, onze eigen Heemkundevereniging Wanrode’s Heem krijgt er een opslagruimte.
Hieronder gaan wij de bouw volgen door het wekelijks plaatsen van foto’s. Die beginnen met foto’s van het oude gebouw en de sloop daarvan en vervolgens komen de foto’s van de nieuwbouw.