Oproep nieuw project 2019, “dienstverlening in Wanroij”

Heemkunde vereniging richt een oproep aan alle inwoners uit Wanroij die krantenknipsels, foto’s of andere documentatie hebben over de “Dienstverlening in Wanroij”. Dit betreft de gemeente Wanroij welke een zelfstandige gemeente is geweest tot 1994. Dit i.v.m. een tentoonstelling die we voornemens zijn te houden in 2019. (25 jaar na samenvoeging met Oploo tot de Gemeente Sint Anthonis).We zijn opzoek naar materiaal wat betrekking heeft op de volgende onderwerpen uit die periode.
1. Gemeente (binnen), personeel, jubilea, burgemeesters, raadsleden, wethouders, subsidies, ontginning De Peel, De Bergen, monumenten, verkiezingen, openingen, begraafplaatsen etc.
2. Gemeente(buiten), gemeentewerken, werkplaats en materieel, aanleg en onderhoud, sneeuwruimen, speeltuin, vuil ophalen, aanleg van wegen, gas, water en elektra, telefoon, ruilverkaveling etc.
3. Gezondheid, doctoren, wijkverpleging, Wit Gele Kruis, vroedvrouwen, ziekentridium, tandarts, Burger bescherming (BB), bejaardenhuis bij de zusters, de Lookant, rode kruis en EHBO etc.
4. Politie, Rijkspolitie, veldwachters, commandanten, materieel, voorvallen, taken, huisvesting etc.
5. P.T.T. , postkantoren/agentschappen, kantoorhouders, postbestellers, postrondes, telegrammen, telefooncel etc.
6. Brandweer, commandanten, leden, materieel, gebouwen, brandbestrijding etc.
7. Bibliotheek, huisvesting, bestuur, personeel, boekenbezit, leners etc.
8. Gemeenschapshuizen, welke en waar, initiatiefnemers, besturen, beheerders, personeel en wat er allemaal werd georganiseerd etc.
9. Dierenartsen, wie, wanneer, praktijk etc.
10. Openbaar vervoer, materieel, van wie, wanneer etc.
Denk je documenten, krantenknipsels, beeldmateriaal en of andere informatie te hebben, neem dan contact op met een van onderstaande leden van “Wanrode’s Heem”, mattderks@ziggo.nl , g.reintjes@kpnmail.nl die kunnen verder informeren.
ps. wij gebruiken wat u aanreikt aan foto’s etc., maar indien je het op prijs stelt dit materiaal in eigen bezit te houden, kopiëren en of scannen wij deze en krijgt u alles weer netjes retour.
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking, namens bestuur, projectgroep “Dienstverlening Wanroij” en leden Wanrode’s Heem.